Kleuren, knutselen, spelletjes alles voor kinderen en ouders
Dutch English French German Italian Portuguese Spanish Swedish Turkish

SpeelZolder

advertentie

Socialmedia

Hyves Facebook Twitter SpeelZolder op - Hyves - Facebook en Twitter

Wie is er op de site?

We have 88 guests and no members online

User Rating:  / 1
PoorBest 

Sint Maarten ABC

A

sintmaarten1Amiens

De legende gaat dat Martinus een zware tocht moest ondernemen met het leger. Zo kwam hij op zijn 18e met zijn legeronderdeel aan bij de stad Amiens. Het was koud, bijna donker, de poorten zouden weldra gaan sluiten en het leger moest zich haasten om op tijd binnen de muren van de stad te zijn. Maar Martinus zag buiten de poort een arme bedelaar. Martinus had hem niets te geven, geen brood of aalmoes. Hij aarzelde echter niet en sneed zijn mantel in twee en gaf een helft aan de bedelaar.

 

 B

Bedelaar

De bedelaar aan wie Sint Maarten de helft van zijn mantel schonk.

 

C

Centen

Vroeger werd buiten snoep ook om centen gebedeld aan de deuren.

 

D

Deuren

Het rondgaan met lampionnetjes en het zingen van Sint-Maartensliedjes aan de deuren zijn tegenwoordig in de eerste plaats bedoeld om de kinderen een paar spannende uren te bezorgen, met de kans om veel snoep te krijgen.

 

E

Eerste wereldoorlog

Een toevallige omstandigheid was dat het feest van Sint Maarten, 11 november, samenviel met Wapenstilstandsdag, waarop sinds 1918 het einde van de Eerste Wereldoorlog werd herdacht. In de jaren dertig grepen comités in verscheidene plaatsen dit gegeven aan om de Sint-Maartenoptochten het karakter te geven van een demonstratie voor de vrede. De meegevoerde lichtjes werden zo herduid tot vredeslichtjes.

 

F

Feest

Sint Maarten is het eerste feest van de grote advent. Het is ook het eerste feest dat in het teken staat van het licht, maar ook van elkaar zien en delen.

  

G

Geboren

De geboortedag van Martinus de strijdbare (held) is voor ons niet precies bekent wel het jaar en dat is 316 na Christus.

 

H

sint maartenHalve mantel

Waarom gaf Maarten niet zijn hele mantel?  Maarten stond voor de stadspoort, als hij zijn mantel helemaal zou geven mocht hij niet meer naar binnen. 
Er schuilt ook nog een diepere betekenis in het schenken van de halve mantel. Dit feest gaat over delen. Maarten was een verstandig man, hij deelde de mantel, hij hield ook nog wat voor zichzelf.

 

I

Ideeën

Hier op de site kun je verschillende ideeën opdoen om een mooie lampion te maken.

 

J

Jeugdorganisaties

In de jaren '50 en '60 speelden katholieke jeugdorganisaties zoals het 'Jongensgilde' en 'Jong Nederland', waarvan Sint Maartende patroonheilige was, een actieve rol bij het Sint-Maartensfeest. Zij organiseerden in steden en dorpen grootse optochten, waarvan steevast de opvoering van de scène van de manteldeling door Sint Maartente paard een onderdeel vormde. De optochten werden besloten met een Sint-Maartensvuur. Deze vieringen dienden ertoe de katholieke identiteit van de deelnemende jongeren, en van het publiek, te demonstreren en te versterken. Aan het eind van de jaren '60 neemt de specifieke betrokkenheid van katholieke verenigingen bij het Sint-Maartensfeest geleidelijk af.

 

K

Katholieke kerk

Maarten is door zijn goede daad (geven van de helft van zijn mantel) door de Katholieke kerk Heilig gemaakt. Hij is dus een Heilig mens. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint.

 

L

Lampionoptochtenlampionoptochten

Er worden lampionoptochten georganiseerd door scholen en wijk- of buurtverenigingen.

 

M

Martinus

IMartinus de strijdbare (held), geboren in het jaar 316 na Christus. Toen hij 10 jaar was kwam hij voor het eerst met de Christenen in aanraking en zag hij voor het eerst een kruis. Zijn vader was een voornaam man in het leger van Italië, wien's grootse wens was dat Martinus in zijn voetsporen zou volgen. Opmerkelijk en uitzonderlijk voor die tijd was de hoge functie die Martinus bekleede in het leger, en het respect waarmee hij zijn "ondergeschikten" behandelde, reeds op 15-jarige leeftijd.

 

N

November

Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. Tussen ongeveer zes en acht uur ’s avonds mogen kinderen met een lampion in de hand langs de deuren lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint Maarten en verwachten daarvoor een traktatie, doorgaans bestaande uit snoep of fruit.

 

O

Ouders

Door de jaren heen is het langs de deuren gaan wel wat veranderd. Vroeger was met Sint Maarten langs de deuren gaan en zingen om wat snoep of ook wel geld was aanvankelijk vooral een bezigheid van arme kinderen. Ouders die het wat beter hadden zagen liever niet dat hun kinderen daaraan deelnamen.

 

P

Processie

Eerst was het een feest voor iedereen, waarbij men in processie liep. Later werd het een kinderfeest. De boeren maakten het land klaar voor de winter. De rijke oogst lag in de schuren. De kinderen togen met "bedelzakjes" langs de deuren en kregen dan noten, vruchten en fruit mee. (processie is een plechtige optocht vanuit de kerk georganiseerd)

 

Q

Q de tweeëntwintigste letter van het alfabet en het dubbele van 11 (11 november Sint Maarten)

 

R

Rituelen

In sommige plaatsen wordt na de lampionoptocht ook nog het vuur ontstoken en de scène van de mantel opgevoerd.

 

S

Sterfdag

De sterfdag van Martinus was op 11 november 397.

 

T

Teksten

Een aantal van de teksten van de liedjes die tijdens Sint Maarten gezongen worden kun je hier op de website vinden.

 

U

Uitvoering

In sommige plaatsen (en ook scholen) worden er prachtige uitvoeringen van het verhaal van Sint Maarten (het delen van de mantel) gegeven.

 

V

AZ011fireVuur

Een tweede ritueel op Sint-Maartensdag is het ontsteken van een vuur. Dit gebeurt vooral in Limburg (en het aangrenzende Duitse Rijnland), maar ook in midden-Friesland. In de voorafgaande dagen wordt daartoe brandbaar.

 

W

Waxinelichtje

De kinderen hebben tijdens de lampionoptochten meestal tevoren zelf hun lampion vervaardigd, of een pompoen uitgehold om daarin een waxinelichtje te kunnen plaatsen.

 

X

XI

XI zijn de Romeinse cijfers voor het getal 11

 

Y

Y (boven het IJ)

In Nederland wordt Sint Maarten het meest gevierd in de plaatsten boven het IJ

 

Z

zingen32Zingen

Tijdens het langs de deur gaan worden er liedjes gezongen om zo zoveel mogelijk snoep te kunnen krijgen. Kreeg men niets werden er ook wel eens spotliedjes gezongen. (voorbeelden van de spotliedjes zijn Juffrouw Kikkerbil en gierigaard)

 

Zoeken

advertentie