Verhalen, poëzie en gedichten

Verhalen en gedichten

Momenteel zijn wij bezig Speelzolder up-to-date te maken en gaan we Speelzolder in een geheel nieuw jasje steken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de thema’s en gebruikelijke onderwerpen wel blijven bestaan, maar dat wij deze gaan aanpassen. Zo willen wij meer gaan doen met spelletjes, games, tekenen, kleuren, stempelen, Zentangles maken en nog veel meer.

Verhalen en gedichten zullen ook als voorheen weer van de partij zijn naast de filmpjes, spelletjes, kleurplaten, knutsels, verhalen, gedichten, moppen, weetjes en fabels die op Speelzolder al bestonden. Ook dit jaar kun je volop terecht op Speelzolder voor al je verhalen en gedichten.

Gedicht of poëzie?

Een gedicht, dichtstuk of vers is een door een dichter geproduceerde (literaire) tekst die tot de poëzie behoort. Al naargelang de inhoud kan er onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten of genres poëzie: lyrische gedichten zijn kort en bespiegelend; epische gedichten vertellen een verhaal, en dramatische poëzie betreft toneelstukken in verzen.

Gedicht: Wikipedia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]